Els centres educatius de la congregació Hermanas Terciarias Capuchinas de  la Sagrada Familia, tenen llarga història i estan arrelats als llocs on s'ubiquen. La seua presència és significativa per l'oferta educativa i evangelitzadora que realitzen. Són centres d'Educació Infantil, Primària i ESO d'una sola línia.

Les famílies valoren els nostres col·legis per la qualitat de la seua oferta educativa i algunes també per la proposta d'educació en valors cristians que es fa en els ells. El treball amb les famílies i l'atenció a les mateixes són notoris. La comunicació família-escola és fluida a través de la tasca tutorial del Projecte Educatiu.

A les nostres Comunitats Educatives la presència de Germanes és escassa i cada vegada menor. Les tasques i responsabilitats compartides amb els Laics són cada vegada més grans. La missió compartida es va fent realitat poc a poc. En aquest moment, són majoria els Laics que assumeixen llocs de responsabilitat i iniciatives per a la vivència i la celebració de la Fe dins de la Comunitat Educativa. Es cuida i s'imparteix la formació cristiana i es dóna importància a la sensibilització i a les accions solidàries en favor dels més necessitats. Els Equips de Pastoral s'ocupen eficaçment d'animar les dues dimensions.

Cada dia és més gran la presència d'alumnes immigrants i famílies d'altres cultures. Alumnes amb necessitats educatives especials; nous models de família, noves formes de relació, nous rols que condicionen el paper de l'educador, de la família i de l'escola.

Estem vivint un procés de canvi, amb les seues llums i ombres. Els nostres alumnes formen part d'un món globalitzat; conviuen amb diferents cultures i religions, moviments migratoris, TIC'S... Un món en què coexisteixen diverses opcions ètiques i culturals; afloren diferents propostes morals i religioses i falten referents clars i compartits.

Aquesta nova cultura que comporta una nova visió del món, nous coneixements, noves pautes de comportament, l'ús de noves tècniques, instruments i llenguatges ... va remodelant tots els racons de la nostra existència i incideix en tots els àmbits de la nostra vida personal i social. Afecta a la persona, a l'estructura familiar i social i també, a la dimensió religiosa i en el nostre context més immediat, a la transmissió de la fe que es va relegant a l'àmbit privat.

Anem descobrint alguns trets d'aquesta societat com esperances que ens repten i incideixen en la nostra missió educativa-evangelitzadora:

Consciència del sentit, el valor i la defensa de la vida, així com de la dignitat humana, els seus drets inviolables, la seua llibertat i responsabilitat.

El valor del pluralisme i la diversitat, la lluita per la llibertat i el desig d'eliminar les desigualtats socials.

La recerca de la transcendència, el desig de valors autèntics i d'espiritualitat profunda.

La preocupació per l'ecologia, la cura de la creació i la sostenibilitat del planeta.

El valor i la influència de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Altres trets que en certa manera es contraposen a aquests i ens preocupen i igualment ens repten:

La violació dels drets humans que s'expressa en la vida quotidiana i més pròxima amb violència, maltractament, abusos, exclusió ...

La desestructuració familiar que comporta problemes personals i socials, i mancances profundes.

La situació mundial, nacional i local de crisi econòmica, social i política.

La crisi de valors i la manca de referents.

CLAUS PASTORALS

El concepte "Col·legi en Pastoral" ha marcat empremta en el quefer educatiu de les nostres institucions. Les Hermanas Terciarias Capuchinas de  la Sagrada Familia, com venim dient, concebem el "Col·legi en Pastoral" com una comunitat educativa que, assumint els valors evangèlics dins d'una realitat concreta, viu corresponsablement un procés permanent, continuat i global d'educació-evangelització.

Aquesta Pedagogia, basada en l'amor, afavoreix l'educació en la fe, adopta el mètode preventiu, es realitza amb actituds de misericòrdia, encarnant així l'amor de Crist Bon Pastor i l'esperit de la Sagrada Família, amb actituds d'humilitat, alegria, servei. Ajuda a la conquesta progressiva de la llibertat, procura un tracte individualitzat a les persones, i genera responsabilitat en els membres de la comunitat educativa. (PGPG 66)

Volem fer-la possible tenint en compte les següents claus:

La persona

La pedagogia amigoniana pren com a centre a la persona en les seues dimensions fonamentals: antropològica, sociològica i transcendent. Una persona que descobreix i potencia les seues capacitats i assumeix qualitats i limitacions. Que aprofundeix en els interrogants vitals i busca el sentit de la vida. Oberta a la interioritat i al misteri, descobreix la vida com una vocació humanitzadora i concreta el seu projecte de vida com a servei a la societat i en l'Església.

L'Evangeli

A la nostra escola, el nostre projecte educatiu-evangelitzador, s'entén des de l'Evangeli, en la persona de Jesucrist, Déu i home, que és la clau, la clau, que ens permet il·luminar i omplir de significat tota l'existència i ens obri un horitzó d'esperança transcendent.

Volem educar així: en, des de i per la construcció d'un projecte de vida en fidelitat a l'Evangeli.

El Carisma

Les arrels franciscà-amigonianes del nostre Carisma, són la clau d'una pastoral que mira al món amb els mateixos ulls misericordiosos de Déu, amb humilitat i senzillesa en el tracte, acompanyant als més febles, generant comunió, reconeixent el Crist en cada persona, servint-los amb humiltat, fidels a l'Evangeli i a l'Església.

La realitat

Estar en sintonia amb els temps, acollir la realitat que ens toca viure com a lloc on Déu se'ns fa present, és una altra clau que ens ajuda a formar personalitats creatives, capaces d'afrontar en el moment actual el molt que encara queda per fer, cultivant les seues potencialitats i contagiant la capacitat de meravellar-se i preguntar-se per tot allò que fa part de la vida.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario Más información Aceptar Cancelar