Meliana educadora

Meliana educadora

El divendres passat dia, 22 de novembre es celebrà a Meliana el Dia Internacional de la Ciutat Educadora, proyecte que es ve realitzan des de 2016. Aquest any es van a realitzar esta i dos xerrades més, una per trimestre.
Ha estat invitat tot el municipi, encara que la xerrada porta per títol: “Familia-Escola, un nou estil de educar.”. i ha estat a càrrec de Paola de la Cruz , Educadora, Maestra de Educación Especial, Directora del CEI Bilingüe Dino School (Escola Reggio Emilia) y Formadora pedagógica de profesorado.
Els pricipals punts tractats han segut:
* Es necessita un canvi curricular. La Comunitat Educativa deu crear una educación a mida, afianzant la individualitat, la creativitat i educar en l’ avui i en l’ara.
* Hi ha una necessitat de canviar el sistema educatiu, integrant a la familia dins i donar una resposta innovadora per a transformar l’educació en el nostre poble.
*La xerrada ha estat centrada en els primers anys d’escolaritat del xiquet insistint la pedagoga en que la major innovació es tornar al respete.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario Más información Aceptar Cancelar